Informe jurídic
Sobre l'ordenança de clàusules socials per al foment de la inclusió laboral de persones amb discapacitat amb especials dificultats per mitjà de la contractació pública socialment responsable

_____________________________________________________

Accediu a l'INFORME.

Elaborat per Santiago Lesmes Zabalegui.

Trobareu: 
 
Un anàlisi normatiu de les diferents possibilitats per incorporar criteris socials a les fases de preparació, selecció, adjudicació i execució dels contractes públics. 

És un document que complementa la Guia per a la contractació pública inclusiva.