Guia per a la contractació pública inclusiva
Foment de l’ocupació de persones amb discapacitat amb 
especials dificultats

_______________________________________________
 
Accediu a la GUIA.

Trobareu:

| Què és la contractació pública inclusiva
| Com retorna la inversió en beneficis econòmics i socials
| La fonamentació jurídica
| Les fórmules pràctiques d’aplicació: models de plecs i ordenances tipus
| Exemples que ja s’han aplicat en l’àmbit de la contractació publica local i autonòmica

Informe jurídic
Sobre l'ordenança de clàusules socials per al foment de la inclusió laboral de persones amb discapacitat amb especials dificultats per mitjà de la contractació pública socialment responsable

_____________________________________________________

Accediu a l'INFORME.

Elaborat per Santiago Lesmes Zabalegui.

Trobareu: 
 
Un anàlisi normatiu de les diferents possibilitats per incorporar criteris socials a les fases de preparació, selecció, adjudicació i execució dels contractes públics. 

És un document que complementa la Guia per a la contractació pública inclusiva.