Guia per a la contractació pública inclusiva
Foment de l’ocupació de persones amb discapacitat amb 
especials dificultats

_______________________________________________
 
Accediu a la GUIA.

Trobareu:

| Què és la contractació pública inclusiva
| Com retorna la inversió en beneficis econòmics i socials
| La fonamentació jurídica
| Les fórmules pràctiques d’aplicació: models de plecs i ordenances tipus
| Exemples que ja s’han aplicat en l’àmbit de la contractació publica local i autonòmica